Polityka prywatności

ZOYA Logistics Group Sp z o.o. (dalej ZOYA) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności i cookies dotyczy strony internetowej (dalej Serwis) administrowanej przez ZOYA.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest ZOYA Logistics Group, ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa, NIP: 5273048020, REGON: 524771772.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

  • Dane zbierane w formularzach

Dane podane podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego przechowywane są w skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

  • Logi

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE DANE

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:

1.     świadczenia Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2.    udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, żądania, reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3.    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZOYA (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

4.    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres:

1.     korzystania z Serwisu;

2.     wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

3.     do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu;

4.     niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń.

Serwis ZOYA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w formularzu jest konieczne, aby ZOYA mogła udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podanie danych w Formularzu i jego przesłanie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zawartych w przesłanym zapytaniu przez ZOYA.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

JAKIE MASZ PRAWA

Posiadasz prawo do:

1.     żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2.     sprostowania danych,

3.     żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4.     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

5.     wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez ZOYA, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWOICH DANYCH I GDZIE BĘDĄ ONE PRZEKAZYWANE

Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.     procesorom w związku ze zleconymi przez ZOYA działaniami realizowanymi w imieniu ZOYA (np. podmioty utrzymujące systemy IT);

2.     kancelariom prawnym, którym ZOYA zleciła np. prowadzenie postępowania;

3.     podmiotom, które mogą zamieszczać własne pliki cookies;

4.     podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, organy nadzorcze).

 

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@zoya.com.pl.

 

POLITYKA COOKIES
Pliki cookies to niewielkie pliki, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik strony internetowej i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Pliki cookie strony zoya.com.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres.

Serwis pozwala też na instalację cookies (oraz zastosowanie podobnych rozwiązań) podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych w ramach Serwisu i korzystamy z uzyskanych w ten sposób informacji.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ZOYA Logistics Group. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

W Serwisie zbieramy pliki cookies i wykorzystujemy podobne technologie, potrzebujemy ich do:

1.     niezbędne pliki cookies – te pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych;

2.     pliki cookies mediów społecznościowych – te pliki cookies są ustawiane przez usługi mediów społecznościowych, które dodaliśmy do witryny, aby umożliwić Ci udostępnianie naszych treści znajomym i sieciom społecznościowym.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Facebook w celach: umożliwienia aktywności na profilu społecznościowym, efektywnego prowadzenia profili przez przedstawienie ich użytkownikom informacji o inicjatywach i aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług produktów oraz w celu wykorzystywania kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej zoya.com.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości dostarczanych usług korzystamy także z narzędzi zewnętrznych partnerów:

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej zoya.com.pl.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Polityka obowiązuje od 01.04.2023 r.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Osób ubiegających się o zatrudnienie
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOYA Logistics Group Sp. z o.o. (dalej ZOYA) z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowska 87.

2.     Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres: e-mail iod@zoya.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Prezes Zarządu

Dariusz Major

ZOYA Logistics Group Sp z o.o.

08-110 Siedlce

ul. Brzeska 11

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji.

4.     Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a.      niezbędność do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b.     udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c.      niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5.     Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a.      procesorom w związku ze zleconymi przez ZOYA działaniami realizowanymi w imieniu ZOYA

b.     firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.     Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to:

a.      12 miesięcy – jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje

b.     10 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę)

c.      3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.

8.     Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a.      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

b.     sprostowania danych,

c.      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d.     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

e.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

f.      przeniesienia Państwa danych osobowych

9.     Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZOYA, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy.

11.  ZOYA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

12.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres: ZOYA Logistics Group Sp. z o.o., ul. Brzeska 11, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@zoya.com.pl.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych Kierowców, których dane zostały przekazane przez Przewoźnika
1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOYA Logistics Group Sp. z o.o. (dalej ZOYA) z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowska 87.

2)     Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres: e-mail iod@zoya.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Prezes Zarządu

Dariusz Major

ZOYA Logistics Group Sp z o.o.

08-110 Siedlce

ul. Brzeska 11

3)     Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy zawartej z Przewoźnikiem będą przetwarzane w następujących celach:

a)     związanych z zawarciem i realizacją umowy transportu lub spedycji

b)     na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk

c)     udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi

d)     udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach

e)     archiwizacji

f)      prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (np. monitorowanie położenia ładunku)

4)     Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a)     niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

b)     udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c)     niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5)     Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a)     procesorom w związku ze zleconymi przez ZOYA działaniami realizowanymi w imieniu ZOYA

b)     Agencjom i Urzędom Celnym

c)     firmom prowadzącym Platformy Transakcyjne

d)     podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

e)     podmiotom kontrolnym i nadzorczym

6)     Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7)     Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a)     czasu obowiązywania umowy zawartej z Przewoźnikiem

b)     przepisy prawa, które mogą obligować ZOYA do przetwarzania danych przez określny czas

c)     okres, który jest niezbędny do obrony interesów ZOYA

d)     udzielona zgoda

8)     Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a)     żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana

b)     sprostowania danych,

c)     żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d)     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

e)     wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

f)      przeniesienia Pani/Pana danych osobowych

9)     Ma Pani/Pana prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZOYA, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) ZOYA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres: ZOYA Logistics Group Sp. z o.o., ul. Brzeska 11, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@zoya.com.pl.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych z formularzy zamieszczonych na stronie www.zoya.com.pl lub otrzymanych w wiadomościach email
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOYA Logistics Group Sp. z o.o. (dalej ZOYA) z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowska 87.

2.     Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres: e-mail iod@zoya.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Prezes Zarządu

Dariusz Major

ZOYA Logistics Group Sp z o.o.

08-110 Siedlce

ul. Brzeska 11

3.     Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przesłaną wiadomością email lub wypełnionym formularzu na stronie www.zoya.com.pl będą przetwarzane w następujących celach:

a.      udzieleniu odpowiedzi na Państwa wiadomość email lub złożone zapytanie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.zoya.com.pl,

b.     archiwizacji

c.      prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

4.     Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a.      niezbędność do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b.     udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c.      niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5.     Pani/Pana dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez ZOYA działaniami realizowanymi w imieniu ZOYA.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7.     Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Przewidywany okres przetwarzania danych wynosi 6 lat.

8.     Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a.      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

b.     usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

c.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

9.     Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZOYA, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy.

11.  ZOYA nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

12.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres: ZOYA Logistics Group Sp. z o.o., ul. Brzeska 11, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@zoya.com.pl.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych jest wymagane do udzielenia odpowiedzi, bez ich podania udzielenie odpowiedzi może być niemożliwe.